• Solucions en eficiencia energètica.
 • Estalviem sosteniblement

  Creem un pla d'actuació per reduir costos energètics a la vostra empresa. Cadascun dels serveis que us oferim pot contractar-se de forma conjunta o independent.
  VVR us ajuda a decidir quins serveis s'adapten millor a les vostres necessitats.
  Assessorament gratuït sobre eficiència energètica, amb l'objectiu de promoure oportunitats d'estalvi i reducció de costos gràcies a una òptima gestió de l'energia
   
   
  1 Optimització energètica

  • Preauditoria energètica: Us ajudem a identificar mesures d'estalvi energètic.
  • Auditoria energètica: Realitzem una radiografia sencera del comportament energètic de l'empresa a tots els nivells i establim un pla de mesures d'estalvi energètic. Avaluem i prioritzem l'aplicació de les noves tecnologies d’eficiència energètica per reduir l'import de la vostra factura energètica.
  • Implantació del sistema de gestió energètica: implantem les mesures acordades per a la gestió de l'estalvi energètic que garanteixin l'assoliment d'una major eficiència de tots els processos i la reducció sostinguda dels costos energètics (calderes de biomassa, equips d'absorció, sistemes de recuperació d'energia, etc.).
   
  2. Energies renovables aplicades a la indústria
  • Producció de calor industrial (vapor i oli tèrmic)
  • Estalvi energètic substituint els combustibles fòssils (gasoil, gas) per la biomassa.
   
  La Biomassa
  La solució energètica natural

  La biomassa és el combustible que s'obté de recursos biològics com ara la fusta, residus agrícoles i fems.
  En funció del seu origen, la Biomassa es pot classificar de la següent manera:
  • Biomassa natural (procedent, per exemple de podes vegetaIs)
  • Biomassa residual seca (serradures, cloves de fruits secs, etc.)
  • Biomassa residual humida (per exemple residus ramaders)
  • Biomassa de cultius energètics (gira-sol, card, miscant, etc.)
  • Biocarburants (per exemple la colza)
   
  Les calderes de biomassa

  Una caldera de biomassa és un intercanviador de calor en què l'energia es produeix en un procés de combustió de la biomassa.
  En la combustió de biomassa s'allibera una quantitat de C02 a l'atmosfera equivalent al C02 que la matèria orgànica va absorbir durant el seu creixement, de manera que s'obté un BALANÇ NEUTRE DE LES SEVES EMISSIONS DE C02
  Un quilogram de biomassa permet obtenir, de mitjana, 3.500 kcal. Un litre de gasolina proporciona aproximadament 10.000 kcal.


  Components d'un sistema de biomassa
  • Emmagatzematge de combustible
  • Transport i dosificació del combustible a l'equip de combustió. Equip i cambra de combustió
  • Recuperadors auxiliars de calor
  • Depuració de gasos
  • Extracció de cendres
   
  Avantatges en relació als combustibles fòssils
  • Actualment la biomassa és molt abundant
  • Preus competitius i estables
  • MOLT AVANTATJÓS per a empreses que generen residu industrial aprofitable com a biomassa.
  • Gairebé nul·les emissions de gasos nocius C02
  • És un recurs de proximitat i genera llocs de treball


  Petjada Carboni CO2
  Més Informació

  Més informació
  Partners
  Confien en nosaltres

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum