• Solucions integrals de seguretat.
 • Protegim persones

  Ja avalueu els riscos d’accidentalitat a la vostra empresa?
   
  Riscos per a la salut dels treballadors
  Cal que el treballador disposi d’un entorn de treball agradable, segur i saludable, amb tots els mitjans adequats per realitzar la seva tasca amb la màxima comoditat i eficàcia.
  El treball segur i respectuós amb les persones és un treball més digne, agradable i eficient.
  D’altra banda, la seguretat i la salut en el treball és un deure i un dret. L’empresa ha d’oferir els mitjans (instal·lacions, maquinària, eines, vestuari…) i processos segurs en el treball i, tant l’empresa com el treballador, tenen el deure de mantenir i seguir els mitjans i protocols establerts.
   
  Riscos legals i responsabilitats civils i penals
  Cal adaptar els mitjans i processos productius a la normativa vigent, la qual té la finalitat de prevenir i evitar l’accidentalitat laboral i fomentar i preservar la seguretat i la salut dels treballadors.
  L’incompliment d’aquesta normativa comporta severes sancions i responsabilitats penals i civils en cas d’accident o afectació de la salut dels treballadors. L’empresa ha d’instal·lar les mesures de protecció i seguretat establertes per la llei i vetllar pel seu compliment per part dels treballadors. 
  Coneix en profunditat els nostres serveis i productes en seguretat
  1.ADEQUACIÓ DE MAQUINÀRIA AL RD.215/97

  1.1 RD.215/97

  2. CONSULTORIA PREVENTIVA

  2.1 Estudi del parc de màquines i equipaments

  2.2 Estudis de Seguretat, Higiene Industrial i d’Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

  2.3 Assessoria d’Adequació de maquinària i certificació (RD 1215/1997)

  2.4 Assessoria en la Directiva Europea de Màquines 2006/42/CE

  2.5 Assessoria a ATEX –Atmosferes Explosives- (RD 681/2003)

  2.6 Implantació d’un Sistema de Gestió de la Prevenció

  2.7 Inspeccions de Seguretat

  2.8 Investigació d’accidents, incidents, malalties professionals i confecció d’informes

  2.9 Plans d’Emergència i Autoprotecció (RD 393/2007)

  2.10 Coordinació d’activitats empresarials (RD 171/2004)

  2.11 Formació i informació

  2.12 Implantació de “Energia 0” –Lockout/Tagout

  2.13 Manteniment Preventiu d’accessoris d’elevació de càrregues

  2.14 Llicència d’Activitats – Llicència Ambiental

  2.15 Legalització de les Instal·lacions

  2.16 Què més podem fer pel client

  3. PRODUCTES PROTECTEC

  3.1 Construcció i venda de Resguards de Seguretat

  3.2 Subministrament i instal·lació per a la industria en general

  3.3 Enginyeria elèctrica de Seguretat

  3.4 Sistema anti-caigudes

  Partners
  Confien en nosaltres

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum